Труст

Шта је Трусте:

Трусте је резултат капитализма који формира олигопол, у којем доводи до спајања и инкорпорирања компанија које су укључене у исти сектор активности како би одустале од своје правне независности да би чиниле једну организацију.

Трусте има за циљ да доминира одређеном понудом производа или услуга, а може се окарактерисати и као пословна организација са великом снагом притиска на тржишту.

Трусте се односи на компаније или групе које се, без губитка аутономије, удружују како би доминирале тржиштем и сузбиле слободну конкуренцију.

Генерално, велике групе или компаније контролишу све фазе производње, од повлачења сировина од природе до дистрибуције робе.

Израз је прилагођен енглеском изразу поверење, што значи "поверење".

Картел и поверење

Као и повјерење, картел је економска стратегија у покушају тржишне доминације.

У картелу, компаније из исте пословне линије се удружују, обично на тајанствен начин, како би успоставиле споразуме између њих.

Међу тим споразумима је дефинисање обима производње, изједначавање свих продајних цена, контрола сировина и тако даље.

Картели су штетни по економију јер спречавају потрошача да има приступ слободној конкуренцији.

Види и значење олигопола.