Хетеротропхс

Шта су Хетеротрофи:

Хетеротрофи су жива бића која нису у стању да произведу сопствену храну и због тога морају да унесу или апсорбују преформиране органске молекуле из других живих бића, да би добили енергију и синтезу биомолекула који су им потребни.

Ријеч "хетеротроф" долази од грчког појма хетеро = друго, различито и трофос = исхрана, храна. То буквално значи "хранити се другим".

То су хетеротрофна бића, животиње, протозое, гљивице и већина бактерија.

Хетеротрофна бића нису у стању да произведу органски материјал из неорганског материјала, за разлику од аутотрофних бића, која то раде кроз фотосинтезу или хемосинтезу.

Прочитајте више о значењу аутотрофа.

У екологији, хетеротрофи су група потрошача (углавном животиња) и разлагача, који су углавном бактерије и гљивице које разграђују комплексне супстанце у организмима, ослобађајући једноставне супстанце које произвођачи могу асимиловати у животну средину ( аутотропхс).

Хетеротрофна бића се хране биљкама и другим животињама, користећи ову храну као извор сировине за њихов раст и за одржавање структуре њиховог тела, као и за енергију за њихов метаболизам.