Субвенција

Шта је субвенција:

Субвенција је помоћ, помоћ, допринос, накнада . То је новчана вредност коју држава или друга корпорација одобрава добротворном или јавном интересу, што представља важну улогу за економију земље. То је бесповратна помоћ (новчана помоћ одобрена од стране јавних власти).

Субвенција је финансијски или други допринос који се даје било ком предузећу или појединцу у сврху помагања или помагања. Нпр. Субвенције за жртве поплава. Субвенција је и износ који држава даје другом на основу споразума или конвенција.

У Бразилу се накнаде које примају сенатори, посланици и одборници називају субвенцијама.

Субвенције су такође важне информације или подаци који се користе као основа за припрему правне одбране, извештаја, студије итд.

Пољопривредна субвенција

Пољопривредна субвенција је монетарна помоћ коју пољопривредни произвођачи добијају од државе у циљу смањења коначне цене производа, чиме се омогућава већа конкурентност на међународном тржишту.

Субвенције за пољопривреду обично су праћене предностима као што су нижа камата од тржишних, фискалне и санитарне баријере за сличне увозне производе, смањење пореза, финансирање набавке ђубрива, пестицида, машина и сл.