Инпут

Шта је улаз:

Улаз је мушка именица из области економије и индустрије, што значи сваки од елемената битних за производњу одређеног производа или услуге .

Улаз потиче из латинског појма инсумере, што значи потрошити, у смислу "искористити". У енглеском језику, унос ријечи се преводи преко уноса, тј. Онога што се уводи у процес производње.

Улаз се може видети на два начина: као фактор производње или као сировина . Улазни фактори који се сматрају факторима производње могу бити: машине, радни сати, капитал, итд.

Многи људи сумњају у разлику између инпута и сировина. Сировина се сматра инпутом, али унос је више од сировине. Сировина је основни материјал или најважнији производ. Али за претварање сировине у финални производ потребни су други инпути који се користе у овом процесу.

У области здравства, фармацеутски инпут је хемикалија или комплемент који се користи у производњи лека, што је један од првих корака фармацеутске индустрије.

Што је финалнији производ сложенији, то је више инпута потребно. На пример: аутомобил, за то су потребни различити улази, као што су челик, гума, пластика, стакло, електронске компоненте итд.

Ако улаз има велику потражњу и понуда није превелика, његова вриједност се повећава. Из тог разлога, цијена производа који има висок унос вриједности такођер ће имати високу цијену.

Неки синоними уноса могу бити: фактори, инпут, материјали, сировине итд.

Пољопривредни инпути

Пољопривредни инпути су производни инпути који се користе за производњу пољопривредних производа, било поврћа или стоке.

Могу се сврстати у:

  • Механички улази: Сва опрема и машине које се користе за припрему и одржавање производа. Нпр: трактори, системи за наводњавање, итд.
  • Биолошки уноси: Елементи биљног или животињског поријекла. Нпр .: ђубрива, биљке итд.
  • Минерални или хемијски уноси: Производи из стијена или произведени у лабораторијама. Нпр: ђубрива, агрокемикалије, итд.