Плаифул

Шта је Плаифул:

Лудицо је мушки придјев са пореклом из латинског лудоса који се односи на игре и забаву .

Разиграна активност је забавна активност која пружа задовољство и забавља укључене људе. Концепт лудичких активности је повезан са лудизмом, односно активностима везаним за игре и чин играња .

Разиграни садржај је веома важан у учењу . То је зато што је веома важно да се деци укаже идеја да учење може бити забавно. Играчке иницијативе у школама повећавају креативност и доприносе интелектуалном развоју ученика.

Разиграни текст или говор је културна продукција која је способна да забавља читаоца или слушатеља. Неопходно је привући пажњу и увјерити друге људе.