Штета

Шта је штета:

Штета је именица мушког рода, што значи оштећење, повреду, губитак . Такође је синоним за оштећења, ломове и недостатке. Она се много користи у изразу " на штету ".

Према етимологији, штета долази од латинског назива детриментум, који се такође односи на "детритус", што указује на губитак или хабање узроковано трењем. Ова реч може указивати на повреду или повреду коју је претрпио неко, што може бити морално или материјално.

У граматици, израз "на штету" се користи у случају контрапозиције између два елемента, од којих је један изабран, а други одбачен / оштећен. Ова фраза има исто значење као "уместо".

Изрази са "преко"

Одлучила је да се посвети својој породици на штету своје професионалне каријере.

Тренер је изабрао нападача на штету браниоца.

Учитељ је имао користи од наставника на штету свих осталих ученика.

Пратио је религиозни живот на штету свог политичког положаја.