Ворд

Шта је реч:

Реч је израз, реч, израз . То је вербална или писана манифестација коју формира група фонема са значењем. Из латинске параболе.

Реч је скуп артикулисаних звукова који изражавају идеје и представљени су правописом, састављеним од сусрета слова, када се групишу из реченица.

Неки изрази се користе за јачање значења речи. Ек.

Реч краља - када се потврди да ће обећање бити испуњено или да је потврда неоспорна;

Измјерите или одмјерите ријечи - говорите опрезно, будите опрезни што говорите;

Пола речи - сумњиве или не баш изражајне речи;

Извадите реч из нечијих уста - очекујте да објавите шта ће особа рећи;

Реч по реч - без икакве промене речи или реда у којем се налазе;

Прекините реч - спречите некога да говори;

Дајте реч - дозволите некоме да говори и обезбедите испуњење обећања.

Тражите реч - затражите дозволу да говорите;

Особа речи - ко испуњава оно што обећава;

У четири речи - кратко, лаконски;

Свете речи - узвик који говори када чује речи које су чекале;

Навлажите реч - узмите мало алкохолног пића.