Цоммуне

Шта је Комуна:

Комуна, у ширем смислу, значи локалну заједницу, урбану или руралну, са релативном административном аутономијом, општина . Од француске, " комуна ".

У Бразилу, израз "комуна" је популарна форма која се односи на комунизам, социјалну доктрину која заговара принцип економске организације у којој средства за производњу постају јавна својина.

У Кини су "народне комуне" биле независне заједнице, створене Кинеском револуцијом, са слободом да се брину о својим интересима, као мали град.

У Италији, општина је основна јединица територијалне организације, еквивалентна општини у Бразилу.

У ужем смислу, израз комуна односи се на двије револуционарне владе: ону Француске револуције, између 1792. и 1794., буржоаског покрета, названог Прва комуна, и револуционарне власти инсталиране у Паризу 1871. године, након покрет пролетаријата, који се зове Друга комуна у Паризу.

Комуна у средњем веку

У организацији средњовековног друштва, комуна је била насеље које се еманципирало од феудализма и представљало, у облику корпорација или других удружења, слој занатлија и трговаца, гарантујући спољну одбрану, унутрашњу стабилност и низ јавних услуга. Комуне су постепено постале градови.