Метаноиа

Шта је Метаноиа:

Метаноиа означава акцију промене вашег ума или размишљања, тј. Не следити или веровати у одређену ствар да искусимо нови начин гледања на живот, на пример.

Са теолошке тачке гледишта, метаноија представља процес покајања и обраћења појединца у одређену доктрину . Она се састоји у реинтерпретацији његовог живота, било морално, интелектуално или духовно.

За религију, метаноија је константан и растући процес који почиње од тренутка када појединац препозна и прихвати њихову веру у доктрину која му је била проповедана.

За психологију, метаноија је промена менталног модела појединца, представљајући процес реформе психе особе. Учење је одговорно за ову промену, и рационално, интелектуално, емоционално и духовно. Дакле, може се рећи да је метаноија дубока трансформација појединца када он мења своју свест о свету, било да га шири или ограничава.

Етимолошки, ријеч метаноиа потиче из грчког метаноеина, формираног из уније мета, што значи "послије"; и νους, што значи "мисао" или "интелект". Дакле, дословно тумачење овог термина било би слично "промени сопствене мисли".