МП

Шта је МП:

Акроним МП означава државно тужилаштво, институција задужена за одбрану интереса бразилског друштва у цјелини, уз обавезу да буде нестраначка, слободна и професионална у узроцима своје надлежности.

Савезни устав, у свом члану 127, делегирао је јавном министарству одбрану "правног поретка, демократског режима и социјалних и индивидуалних интереса". То је институција од фундаменталног значаја у надлежности државе.

Јавно тужилаштво има аутономију да организује своје административне функције и независност за управљање и извршавање свог буџета, подложно само Уставу и важећем законодавству.

Органи који чине Јавно тужилаштво су:

  • Савезно јавно тужилаштво (МПУ), које укључује Федерално јавно министарство;
  • Министарство рада (МПТ);
  • Војно јавно тужилаштво (МПМ);
  • Јавно министарство Федералног округа и територије (МПДТФ);
  • Државно јавно тужилаштво.

Лице задужено за Федерално јавно министарство и Федерално јавно министарство је државни тужилац Републике, кога именује предсједник Републике након одобрења Савезног сената.