Репрезентативност

Шта је репрезентативност:

Репрезентативност значи заступање интереса одређене групе друштвених класа или људи .

То је компетенција која се приписује појединцу или ентитету (политичкој, страначкој, синдикалној, итд.) Заснованој на способности да се одигра таква улога.

Политичка заступљеност у модерној држави значи да је већина становништва изабрала представника да доноси одлуке "у име народа" у Скупштини Републике, Конгресу или Парламенту.

Репрезентативност Уније сугерише да је синдикат репрезентативни ентитет одређене радничке класе, који има одговорност да се бори за права ове класе и брани своје интересе.

Студентско удружење је организација која представља студенте одређене високошколске установе. Студентске асоцијације су заступљене у академским центрима, који могу објединити неколико курсева истог факултета.