Верацити

Шта је истинитост:

Истинитост је доказ онога што је истина . Значење истинитости је интимно повезано са свиме што се тиче истине или способности некога да увијек каже оно што је поуздано. Према томе, то је супротно од лажи или лажи.

Истинитост је женска именица која именује оно што је у складу са истином. То је квалитет истине, придјев који квалифицира ситуације у којима постоји вјерно представљање истине.

Истинитост, наводи истиниту, истиниту чињеницу. То је догађај у којем не изазива сумње или контрадикције које угрожавају његову аутентичност.

Доказати истинитост потребе за процјеном чињеница, доказивањем истине, избјегавањем контрадикција и елиминирањем сумњи. Исто тако, у ситуацији отказивања дјела која могу инкриминисати појединца, неопходно је истражити истинитост чињеница.

"Принцип вјеродостојности рекламирања" наглашен је у Закону бр. 8.078 од 11. септембра 1990. године, у Кодексу о заштити потрошача, у чланку 37. - Забрањено је свако обмањујуће или увредљиво оглашавање. У свом члану 38 - Терет доказивања истинитости и исправљања информација или рекламне комуникације зависи од оних који их спонзоришу.