Мој најбољи

Шта је моје најбоље:

Мој најбољи на енглеском језику има значење "мој / мој најбољи". Мој је посесивна заменица и значи моја или моја. Најбоље значи боље и суперлатив адјективног добра . На пример: "он је мој најбољи пријатељ." (Он је мој најбољи пријатељ).

Опште је правило да енглески придеви немају број или пол. Према томе, најбоље може бити мушко, женско, множинско или сингуларно, будући да је ова спецификација множине искључиво задужена за именицу. Фраза "они су моји најбољи пријатељи" (они су моји најбољи пријатељи или су моји најбољи пријатељи) означава плурални облик мушког или женског рода.

Мој најбољи је израз који се често користи да се истакне међу доступним понудама (људима или стварима) које или које се сматрају најбољима. Пример: "моја листа најбољих филмова." (листа мојих најбољих филмова).