Глосс

Шта је сјајно:

Глоса, у бразилској литератури, је врста песме, коју обично користе песници североисточног Бразила, посебно певачи.

Глоса је песма са строфама са више од десет стихова, који одговарају на изазов изражен у грудном облику и састоји се од два стиха.

Ови стихови се појављују у сјају на два начина: или се два стиха појављују на крају строфе да би саставили риму или се појављују као четврти стих сјаја, а други стих у последњем положају.

Песник Пауло Цамело створио је сјај са селицом, односно пјесмом с више од једне строфе, гдје се мото појављује на различитим позицијама, уздижући се у посљедњим строфама до првих позиција.

Глосс је такође познат као објашњавајућа напомена о речима или значењу текста; тумачење или коментар.

Сјај вредности

Сјај може бити повезан са вредностима, јер подразумева суспензију, повлачење, потпуно или делимично сузбијање вредности описаних у датом документу или буџету.

Медицал глосс

Медицински сјај је када нека услуга здравственог плана не покрива трошкове везане за консултације, лекове и друге накнаде које наплаћују пружаоци услуга, као што су болнице, клинике итд.