Суи генерис

Шта је Суи генерис:

Суи генерис је израз на латинском језику који значи "своје врсте" или "једне врсте" . Она представља идеју јединства, реткости и посебности нечега или нечега.

У оквиру права, овај латински израз је уобичајен у смислу извјештавања о сингуларности и посебности одређене ствари. Према томе суи генерис је опис случаја или догађаја који никада раније није виђен или забележен.

Кривично дјело суи генерис, на примјер, значи да изречена казна није иста као што је предвиђено у Кривичном законику за почињене злочине или прекршаје, који су, након правног разматрања, осмишљени искључиво и посебно за конкретни случај.

Пример: "Ово вино је посебно зато што има суи генерис мирис" .

Када је речено у филозофској грани да је одређена особа суи генерис значи да је он "посебан", односно, обдарен посебношћу и особитошћу која се не може поредити са било којом другом особом.

Неки од главних синонима суи генерис су речи: различите, карактеристичне, јединствене, јединствене, јединствене, неупоредиве, правилне, посебне, специфичне и оригиналне.