ПГУ

Шта је ПГУ:

ПГУ је акроним који одговара Регистро Генералу, који је регистрациони број Националне возачке дозволе, или возачке дозволе, издатих између 1891. и 1994. године.

Запис, граматички је именица мушког рода, што значи знак са позадином особе. То је име које се користи за назнаку националне возачке дозволе, која је службени документ и обавезна за све возаче моторних возила.

ПГУ је такође акроним који одговара Канцеларији државног тужиоца . Тужилаштво је тужилаштво. Унија је правно лице које се уређује јавним правом. То је аутономни федерални ентитет, који има административну и законодавну надлежност, одређену уставом, у односу на државе, општине и федерални дистрикт.

Канцеларија државног правобраниоца је орган који окупља генералне правобраниоце Уније, који су извршни органи Савезног државног тужилаштва, ау овим органима, Савезни адвокати су задужени за њихово заступање пред различитим органима Уније. Правосуђе је распршено широм земље.